Szczegółowa analiza zajęć i sprawozdanie na temat skuteczności nauki i zaproponowanie sposobów na poprawę jakości lekcji.