Szczegółowa ocena kompetencji językowych w zakresie mówienia, pisania, słuchania i gramatyki. Otrzymasz krótki raport z określonym poziomem i oceną umiejętności.