Classes conducted only by a qualified native speaker. Designed for teenage students who, due to this course, will expand their knowledge of English language and culture using general English material, allowing them to break the language barrier that can be a serious obstacle for future learning of a foreign language.

Zajęcia prowadzone tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanego Native speaker’a. Stworzone z myślą o nastoletnich uczniach, którzy dzięki kursowi poszerzą wiedzę z zakresu kultury anglojęzycznej, materiału z zakresu angielskiego ogólnego, pozbędą się bariery językowej, która może stanowić poważną przeszkodę w przyszłej nauce języka obcego.

Why it's worth joining this course:

  • 30 godzin zegarowych w semestrze
  • poziomy: B1, B2
  • mała grupy do 6 osób
  • materiały wliczone w cenę
  • atrakcyjne nagrody w comiesięcznym konkursie

Szczegóły:

Cena: 769 zł

II semestr: Styczeń-Maj